L & Co AB

 

Woman browsing in unusual pose

Langhard & Co AB är ett familjeföretag. Vi engagerar oss i IT och Wellness. Vi ombildade vårt handelsbolag till aktiebolag i juli 2015.

Langhard & Co var ett handelsbolag som har funnits sedan 2007. Det hela började med den enskilda firman Langhard Interactive som startades 2001 och gjorde bredbandsinstallationer under bredbandsboomen i Sollentuna. 2007 ombildade vi Langhard Interactive till Langhard & Co HB. Vi befinner oss i Vallentuna och är verksamma i framför allt norra Stockholm.